HÅLLBARHET

Byggsektorn växer och hållbarhet är en kritisk framgångsfaktor och nyckelkompetens i allt framtida byggande. Med Sveriges klimatmål om netto noll utsläpp av växthusgaser till år 2045 är minskningen inom bygg- och fastighetssektorn central.

Vi vill att alla våra projekt ska vara anpassningsbara för människors ändrade behov och för olika ändamål, där ser vi återvinning och återbruk av råvaror/material som en central del för att minska råvaruuttag av nytt material som idag är begränsat, i det cirkulära samhället.

KUNSKAP OCH MEDVETENHET

Många av våra beställare vi jobbar med idag är medvetna om detta vilket gör att vi tillsammans kan se över lösningar som gynnar projekten hållbart men också ekonomiskt. I de projekt där återbruk inte lyfts som en självklarhet, eller där beställaren är ny inför detta så hjälper vi till och försöker tillsammans ta fram och presentera alternativa lösningar för att gynna detta.