MILJÖ

Att byggbranschen är en stor och viktig bransch vet vi alla. Vi på SMK vill inte bara kalla oss för “byggare” utan för samhällsbyggare – vi bygger och är med och påverkar huset du bor i, arbetsplatsen du jobbar på och restaurangen där du äter.

Vi jobbar aktivt för att göra det vi kan för miljön, med små medel och kunskap kan vi påverka och styra detta. Vi på SMK har en miljöpolicy vi kontinuerligt följer upp för vidare utveckling, vi jobbar för återbruk och genom god planering kan vi bl a. effektivisera och minska allt ifrån materialanvändning till transporter genom kravställning på oss själva, våra beställare och underentreprenörer.

Som BKMA-certifierat företag arbetar vi kontinuerligt, men framför allt aktivt, med att minska vår miljöpåverkan. Allt ifrån att planera våra inköp och leveranser till att göra väl genomtänkta produkt- och materialval. Genom BKMA säkerställer vi även rutiner för en god och säker arbetsmiljö – vi tar ansvar för vårt företags påverkan och strävar efter att göra varje steg mot en bättre framtid.

 

BKMA

SMK Entreprenad är certifierade enligt BKMA, vilket är ett lednings- och produktcertifieringssystem som ställer krav på kvalitet-, miljö- och arbetsmiljö. En motsvarighet till ISO-certifiering, men där verksamhetssystemet är direkt anpassat för företag inom byggbranschen.  Detta för att vi tydligt ska kunna styra och leda kvalitets- miljö- och arbetsmiljöarbetet via ett systematiskt arbetssätt. Certifieringen ska öka effektiviteten i verksamheten, men även kvaliteten på det arbete som utförs.

ARBETSMILJÖ

På SMK Entreprenad arbetar vi ständigt med att bibehålla en sund organisatorisk och social arbetsmiljö. En frisk och välmående arbetsstyrka är A och O för att lyckas med att hålla den kvalitet vi kräver. Vår verksamhet genomförs alltid så att den fysiska och psykiska arbetsmiljön är god och enligt gällande lagstiftning. Vi planerar vårt arbete så att vi förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling.