MILJÖ

Att byggbranschen är en stor och viktig bransch vet vi alla. Vi på SMK vill inte bara kalla oss för ”byggare” utan för samhällsbyggare – vi bygger och är med och påverkar huset du bor i, arbetsplatsen du jobbar på och restaurangen där du äter.

Vi jobbar aktivt för att göra det vi kan för miljön, med små medel och kunskap kan vi påverka och styra detta. Vi på SMK har en miljöpolicy vi kontinuerligt följer upp för vidare utveckling, vi jobbar för återbruk och genom god planering kan vi bla. effektivisera och minska materialanvändning och transporter.

BKMA

I dagsläget jobbar vi med en implementering av certifieringssystemet BKMA. Detta för att tydligt kunna styra och leda kvalitets- miljö- och arbetsmiljöarbetet via ett systematiskt arbetssätt. Certifieringen ökar effektiviteten i verksamheten och även kvaliteten på det arbete som utförs.