GDPR

Allmänt

Den 25 maj 2018 började den europeiska dataskyddsförordningen EU 2016/679 (GDPR) att gälla. Förordningen ersätter tidigare svensk lagstiftning: PuL 1998:204.

Vi på SMK entreprenad vill ge våra kunder så god service som möjligt. Samtidigt ska kraven i GDPR och övriga lagar följas. Nedan får du information om vilka personuppgifter SMK Entreprenad AB hanterar, hur vi skyddar dem och dina rättigheter enligt GDPR.

När sparar vi dina uppgifter?
SMK Entreprenad AB sparar och ansvarar för kunders, anställdas och leverantörers personuppgifter för att fullfölja våra åtaganden som uppdragstagare, arbetsgivare och beställare. Vi sparar även de kontaktuppgifter av relevans som lämnas via vår hemsida.

Behandling av integritetspolicy
SMK Entreprenad AB skyddar och behandlar personuppgifter i enlighet med enligt dataskyddslagstiftningen och GDPR för att säkra den personliga integriteten.

Grundläggande för hantering av personuppgifter:

 • Vi följer förordningen och ser till att dina rättigheter upprätthålls. Dina uppgifter skyddas av sekretess och regler för medarbetarna som hanterar dem
 • Vi kontaktar inte personer under 16 år utan målsmans godkännande.
 • Personuppgifter som vi använder lämnas aldrig vidare för andra syften än de vi bestämt och informerar om.
 • Vi lagrar inte mer information eller längre än vi behöver. All data raderas enligt rutin så snart den inte används.
 • All hantering av personuppgifter dokumenteras och där framgår bland annat syfte och omfattning.
 • Det är enbart de medarbetare som behöver dina personuppgifter för att utföra sitt arbete som har tillgång till dem.
 • Skulle personuppgifter ändå spridas, förstöras, eller förvanskas hos oss informeras både de berörda och dataskyddsmyndigheten med en beskrivning av vad som har hänt samt vad vi gjort för att lösa ärendet.

Skydd av personuppgifter:
Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av oss. Personuppgifter kan även komma att delas med de aktörer som behandlar personuppgifter för SMK’s räkning, dels i egenskap av personuppgiftsbiträden men också med intresseavvägning som rättslig grund för att fullfölja vårt uppdrag gentemot beställare. Precis som ovan nämnts så är det endast de medarbetare som behöver dina personuppgifter för att utföra sitt arbete som har tillgång till dem. I SMK Entreprenads avtal förbinder sig våra anställda till sekretess kring uppdragsgivare, samarbetspartners och kunder.  

Du som har personuppgifter i våra register har rätt till följande:

 •  Att få tydlig information från oss, ex. när du lämnar samtycke till hantering av personuppgifter.
 • Att begära utdrag för att kunna se vilka uppgifter vi behandlar gällande dig. Utdraget, som är kostnadsfritt, kan du få muntligt, elektroniskt eller i pappersform. Vi svarar dig inom 30 dagar. 
 • Om det visar sig att våra uppgifter om dig är felaktiga eller ofullständiga kommer vi att rätta dem.
 • Du kan också begära att vi ska upphöra med en viss behandling av personuppgifter, exempelvis att göra utskick till dig. Det är inte alltid möjligt eftersom andra intressen kan gå före.

Kontakta oss om du undrar över något. Vi hoppas kunna lösa alla dina frågor. Skulle du behöva mer information kan du kontakta Dataskyddsmyndigheten.