BIRGER BOSTAD / FABEGE

Fabege och dotterbolaget Birger Bostad tog under 2023 ett spännande steg genom att flytta in i gemensamma lokaler i Stockholm City. När grannlokalen intill Fabeges kontor blev tillgängligt, fångades möjligheten att sitta under samma tak och SMK Entreprenad fick förtroendet att färdigställa med hyresgästanpassningarna.

Det nya kontoret är utformat för att stödja medarbetarnas behov och önskemål i form av både arbetsplatser och maximal funktion, men samtidigt bidra till sammanhållning och integration.

Den röda tråden är miljömedvetenhet i både renovering och inredning. Hela 50% av den byggda miljön och 60% av alla möbler är återbrukade.

PROJEKTNAMN

BIRGER BOSTAD / FABEGE

BESTÄLLARE

Birger Bostad / Fabege

BYGGPERIOD

2023

ENTREPRENADFORM

Generalentreprenad