BOCKEN 39, FONDAB

SMK entreprenad fick i början av 2016 uppdraget av Fabege att genomföra en hyresgästanpassning i en vakant lokal på Kungsgatan i Stockholm. Detta var ett av de första projekten som SMK genomförde så det ligger varmt om hjärtat!

Med fokus på ny rumsbildning, genomgående nya golv och detaljer så som speglar genomgick lokalen en stor förändring men behöll samtidigt sin ursprungliga karaktär.

I slutet av 2016 stod de ombyggda lokalerna färdiga för inflyttning. Projektet utfördes som en totalentreprenad.

PROJEKTNAMN

BOCKEN 39, FONDAB

BESTÄLLARE

Fabege

BYGGPERIOD

2016

ENTREPRENADFORM

Totalentreprenad