DRABANTEN

Våren 2017 fick SMK förmånen att ge en rå vindsyta en funktion – det skapades en levande plats för kreativitet och arbetsro.

Vindsytan på 370 kvm skulle genomgå en omfattande ombyggnation med ett resultat som i september stod klart och redo för inflytt.

Projektet genomfördes som en totalentreprenad.

PROJEKTNAMN

DRABANTEN

BESTÄLLARE

Fabege

BYGGPERIOD

2017

ENTREPRENADFORM

Totalentreprenad