KV. BOCKEN / CARNEGIE

SMK Entreprenad fick förfrågan under 2021 om ett projekt från Fabege där man önskade göra lyft på olika delar av kvarteret Bocken, i fastigheten på Regeringsgatan, centrala Stockholm.

Ett projekt som löpt på under längre tid där SMK fått möjlighet att genomföra och följa fastighetens succesiva lyft och förändringar. Lokalanpassningar genom nya rumsbildningar, utrymmen och omsorgsfullt valda material har varit, och är, i full gång.

Projektet utförs som en generalentreprenad.

PROJEKTNAMN

KV. BOCKEN / CARNEGIE

BESTÄLLARE

Fabege

BYGGPERIOD

2021 - pågående

ENTREPRENADFORM

Generalentreprenad