PUBLICIS GROUPE

Byggnaden uppfördes redan 1929 i stilen svensk industrifunktionalism och är idag skyddad enligt kulturminneslagen. Huset består av tio våningsplan som genom åren moderniserats och byggts om flera gånger.

När man i Kv. Luma i Hammarbysjöstad efterfrågade en hyresgästanpassning för publicis groupe fick SMK på uppdrag av Fabege förtroendet att renovera för ändamålet.

Genom en total urblåsning och att slå samman två lokaler till en större maximerades ytorna och man gavs stora generösa ytor.

I den ljusa lokalen med stort ljusinsläpp och entresol gavs en möjlighet till ett aktivt kontor med en känsla av gemenskap och samtid.

Projektet stod klart för inflytt i mars 2020 och genomfördes som en totalentreprenad.

PROJEKTNAMN

PUBLICIS GROUPE

BESTÄLLARE

Fabege

BYGGPERIOD

2019-2020

ENTREPRENADFORM

Totalentreprenad