SLIPAREN 2 – FASAD

I april 2022 fick SMK Entreprenad förfrågan om ett större och väldigt spännande projekt åt Fabege som utförts med glädje, stolthet och dedikation!

Den omfattande fasadrenoveringen på fastigheten i Solna Business Park har varit ett roligt och intressant projekt med möjlighet att skapa något extraordinärt tillsammans. Projektet berörde bland annat att befintlig fasad mot Ekensbergsvägen skulle kompletteras med fasadbeklädnad lika befintliga keramikplattor. Tillbyggnad och övriga fasader byttes fasadtäckningen på – från tidigare fiberskivor till alucubondpaneler.

Från fasadtäckning till utrymningstrappor, plåtarbeten och solavskärminingssystem tog vi oss an varje detalj i projektet med passion och yrkeskunnighet. Sommaren 2023 var projektet färdigställt. Projektet utfördes som en totalentreprenad – ett kul projekt som speglar Fabeges framåtblickande vision!

PROJEKTNAMN

SLIPAREN 2 – FASAD

BESTÄLLARE

Fabege

BYGGPERIOD

2022-2023

ENTREPRENADFORM

Totalentreprenad