SVEA EKONOMI

Under 2021 fick SMK Entreprenad möjligheten att arbeta med en utbyggnad av Svea Ekonomis lokaler i arenastaden. Hyresgästen har suttit i fastigheten sedan tidigare men utökat ytorna.

Projektet på 2100 kvm utfördes i två faser – först stommen och sedan mot färdigställande.

Sommaren 2022 kunde vi lämna över nycklarna till stilrena och genomtänka lokaler. Projektet genomfördes som en totalentreprenad.

PROJEKTNAMN

SVEA EKONOMI

BESTÄLLARE

Fabege

BYGGPERIOD

2021-2022

ENTREPRENADFORM

Totalentreprenad