SMK x Miljörevision

Begreppet revision är för många kopplat till något läskigt. Att genomgå en oberoende granskning som visar hur väl ens rutiner fungerar kan komma med blandade känslor. Men att få sina eventuella problem i företaget identifierade och hjälp med en plan att hitta rätt lösning på dem är ju magiskt! I veckan hade vi miljörevision med…

Sveriges snyggaste kontor 2023

Vi har byggt Sveriges snyggaste kontor 2023! Tidningen Fastighetssverige har korat Fabeges lokalkontor i Solna businesspark till Sveriges snyggaste kontor 2023! Av 85 nominerade kontor och av totalt 48 300 röster vann just Fabege med deras banbrytande koncept där fokuset på återbruk, kvalitet och innovation varit ledande! Vi är enormt glada för Fabeges skull och såklart Studio…