Inför BKMA certifiering

Internrevision på gång inför BKMA certifiering! 🔍 🧐📋 Under dagens genomgång granskar vi våra processer, säkerhetsstandarder och projektets övergripande överensstämmelse med certifieringskraven. Det är ett viktigt steg för att säkerställa att vi levererar högkvalitativa resultat och fortsätter höja ribban för vårt byggande. Vårt fantastiska team arbetar tillsammans för att säkerställa att varje aspekt av projektet…