Senaste inläggen

Internationella Arbetsmiljödagen

Idag, 28 april, är det den Internationella Arbetsmiljödagen ”World Day for Safety and Health at Work” som är en årlig världsomfattande kampanj från ILO – FNs fackorgan för arbetslivsfrågor, där syftet är att främja ett säkert, hälsosamt och hållbart arbete. När det gäller att förebygga olyckor och ohälsa på arbetsplatsen är den psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön lika viktig som den fysiska.

Arbetsmiljön är en fundamental del som formar just arbetsmiljön i en säkerhetskritisk bransch är säkerhetskulturen. Säkerhetskultur handlar bland annat om hur medarbetares värderingar påverkar sättet att tänka och agera i förhållande till risk och säkerhet. Den Internationella Arbetsmiljödagen är en dag som uppmuntrar oss till att stanna upp och inventera säkerhetskulturen och säkerheten på arbetsplatsen och faktiskt se över vad vi gör bra – vinsterna vi skapar, men även vad vi behöver utveckla och fokusera lite extra på.

Vi lär av vad som varit – inget liv är värt ett fortskridet projekt där regelverk och arbetsmiljö inte hinns med. 👊🏻👷🏼‍♂️